Zahtevani odmikiPrav tako pomembne omejitve so zahtevani odmiki od sosednjih parcel (ti ponavadi znašajo 4m od parcelne meje), ter odmiki od javne infrastrukture, ki lahko drastično zmanjšajo površino na kateri lahko gradimo.