Skulptura iz zbite zemlje


Avtor               Mateja Železnik, Tadej Rezar
lokacija            Ljubljana
leto projekta   2021
tipologija         natečaj
površina          60 m2
materialnost    zbita zemlja

 
Revija Outsider je razpisala javni arhitekturni natečaj v sklopu tematike gradnje z zbito zemljo. Prvonagrajena zasnova bo začasno zgrajena na Trgu Francoske revolucije in ozaveščala ljudi o prednostih gradnje z zbito zemljo.

Zasnova skulpture bazira na dialogu z obstoječimi omejitvami naravne in stvarne kulturne dediščine. Tako se rešitev izogne koreninam obstoječe Tise na robu območja obdelave, ter nižjemu zidcu, kot delu obstoječe Plečnikove ureditve Vegove ulice in Trga Francoske revolucije. V izbranem delu območja se v dialogu s tlorisno projekcijo Plečnikovega kioska in, kot univerzalni simbol za skupnost, tvori krog, ki predstavlja bazo skulpture. Ta se obstoječega zidu zgolj dotakne, vanj pa ne posega.

Postavitev skulpture v obliki zidu predstavlja funkcionalni aspekt uporabe, ki omogoča zavetje ob posedanju, ter usmerjeni fokus proti govorcem, ko je skulptura v funkciji »avditorija«. Polkrožna oblika skulpturi nudi nujen kontrast proti ortogonalnemu ozadju stavb na Vegovi, ter vrtnega korita v katerem se nahaja in nudi mehko komunikacijo, ki se spoštljivo pokloni Plečnikovemu kiosku.
TlorisPogledi


Gradnja skulpture poteka v štirih
fazah. Vendar se celoten življenski
cikel skulpture krožno povrne v
prvotno stanje, saj ta ne posega
bistveno v obstoječo vegetacijo,
hkrati pa 100% uporablja material
pridobljen na območju gradnje.


Življenski cikel skulpture je sledeč:
• »zakoličba« krožne strukture z
lesenimi stebrički, dim. 5/5 cm,
ki se zabijejo do globine 100cm.
• izkop materiala osnovnega
kroga in opaženje zidu
• zbijanje zemlje v zidu, izdelava
podkonstrukcije za sedišče
• demontaža opaža in
»reuporaba« za sedalne
površine
• UPORABA SKULPTURE
• demontaža lesenih kosov
in »reuporaba«, kot vrtne
podpore, ograjice, ipd.
• razgradnja zidu, ter povrnitev v
prvotno stanje
Skulptura tako izrabi material
izkopa, ki volumensko predstavlja
4,14 m3 zemljine. Ta se nato
vgradi v skulpturo, ki predstavlja
3,33 m3, kar omogoča do 80%
kompresijo zemljine.