Omejitve gabaritov
Seveda pa je pomemben podatek še omejitev višin, oziroma etažnost stavb. Ta lahko določa omejitev višine stavbe do slemena, ali venca, omejitev do zadnje bivalne etaže ali pa splošno določa etažnost, torej Pritličje + število nadstropij, lahko dovoljujetudi visoka pritličja, medetaže, terasne etaže, izkoriščena podstrešja, mansarde in podobne arhitekturne člene. Za te pa je bistveno poznavanje njihovih omejitev, ki so ponavadi zapisana v prostorskih aktih občine.