Faktor izrabe
Faktor izrabe se ponavadi uporablja za gosteje naseljena območja in omejuje celotno površino uporabnih prostorov na gradbeni parceli.