Druga podrobna določila
Poleg vseh naštetih pogojev, ki jih moramo dosegati za uspešno pridobitev gradbenega dovoljenja pa nam občinski prostorsko načrt servira še dodatnih več deset ali celo sto strani prostorskih aktov, ki se lahko v določenih členih nanašajo ravno na našo stavbo. Razumevanje in tolmačenje teh členov pa terja poglobljeno znanje in dobro komunikacijo med arhitektom in upravnimi delavci, ki dajejo soglasja, ter gradbeno dovoljenje za objekt.